SKOLERUTE FOR 2017-2018

Plandager på SFO i 2017-2018 er: 10.08, 14.08, 15.08, 29.12, 11.05